Omdat we oprecht nieuwsgierig zijn wat deze bijeenkomst voor jou betekent en wat je hierdoor misschien wel anders wilt gaan doen, vragen we je graag mee te werken aan het impactonderzoek. Wat heeft het met jou als mantelzorger gedaan en wat verwacht je dat het je oplevert? Waar loop je tegenaan bij je vragen en wat ontbreekt er aan het beschikbare ondersteuningsaanbod? Door jouw antwoorden kunnen we de opzet verder ontwikkelen en nadenken over vervolgprogramma’s. 

Gehoord in Arnhem

"Ik weet dat ze bij mij om de hoek woont, maar niet dat ook zij een man met een zware hulpbehoefte heeft. Het voelt alsof ik er ineens niet meer alleen voor sta."

Het onderzoek wordt door ZorgfocuZ, een onafhankelijk onderzoeksbureau, uitgevoerd. Elke aanwezige ontvangt bij vertrek van de meet-up een uitnodiging om deel te nemen. De enquête kan zowel digitaal worden ingevuld als via een formulier met antwoordenvelop. Als je meewerkt aan ons onderzoek kun je worden gevraagd of we je ook nog mogen bellen voor een telefonisch onderzoek. Natuurlijk staat het je vrij om hier wel of niet op in te gaan. Als je aan het telefonische interview wilt deelnemen, wordt dit in onderling overleg gepland.